Jedni z najlepszych w powiecie

Jednostki z gminy Gogolin należą do grupy najlepiej zorganizowanych jednostek w powiecie krapkowicki. Tak wynika ze sprawozdania przedstawionego podczas Sesji Rady Miejskiej przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marka Kocielskiego.

Według „Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok” stan remiz jednostek OSP na terenie gminy Gogolin przedstawia się najlepiej w powiecie. W gminie działa też duża liczba – 152 przeszkolonych strażaków, którzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych i dowódczych. Obecnie, najlepszą jednostką w powiecie jest OSP w Odrowążu, należąca do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (ksrg). Ponadto, jednostka ta wspiera Powiatową Straż Pożarną w dodatkowych działaniach z zakresu ratownictwa wodnego, technicznego oraz ratowniczego. Jak zauważył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – wszystkie jednostki z tereny gminy Gogolin, zarówno włączone do ksrg, jak również te pozostałe są świetnie wyposażone i przygotowane do działań.

foto_Odrowaz_1.jpeg