Biskup Czaja o patriotyzmie i wzajemnym szacunku

O szlachetnej, godziwej i uporządkowanej miłości do Ojczyzny w myśl Kościoła Katolickiego mówił Ordynariusz Opolski biskup Andrzej Czaja w swoim wykładzie „O umiłowaniu Ojczyzny”, który odbył się w miniony czwartek 22 marca. Prelekcja biskupa zainaugurowała cykl 7 „Złotych wykładów” na 70 – lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie.

Niezwykle wartościowy wykład biskupa Andrzeja Czai wysłuchało ponad 200 osób, wśród nich m.in. duchowni, przedstawiciele samorządu, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie, mieszkańcy gminy i goście z powiatu krapkowickiego.

Cieszę się ogromnie, że właśnie w tak piękny sposób możemy rozpocząć jubileuszowe obchody. Mam nadzieję, że to wyjątkowe spotkanie na długo zostanie w naszej pamięci i w naszych sercach – mówił witając gości wykładu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – Bo każdy z nas, tu obecnych, kocha Ojczyznę. Czy to nasz mały lokalny „heimat”, wspólnotę gminy Gogolin, czy to tę dużą Ojczyznę, której na imię jest Polska.– dodał, przekazując głos biskupowi Czai.

Odnosząc się do przedmiotu prelekcji, biskup zauważył jak ważny, ale też złożony jest to temat dla mieszkańców Śląska Opolskiego. – Jestem świadom trudności realizacji tego tematu w naszych uwarunkowaniach społeczno –  kulturowych – mówił. – Zwłaszcza tu, na Śląsku, słowo Ojczyzna jest niezwykle ważne, bowiem doświadczenia historyczne kształtowały jej wieloraki charakter – podkreślał. Zaznaczył przy tym, że nie wyklucza się umiłowania przez wielu mieszkańców naszego regionu, na pierwszym miejscu swojej rodzinnej ziemi, przy jednoczesnej miłości do Ojczyzny, ale też wielkim otwarciu na rodzimą kulturę swoich ojców. – Łatwiej miłować „heimat”, a równocześnie dwie ojczyzny, temu, kto ponad wszystko miłuje Ojczyznę Niebieską; kto ma w sercu żywą wiarę – mówił biskup. Podkreślił również, że mieszkańcom Śląska Opolskiego bardzo zależy na pojednaniu żyjących tu wspólnot różnych nacji i kultur narodowych – na przebaczeniu, dobrej współpracy i koegzystencji – co jest przecież chrześcijańską postawą, godną naśladowania. – Patriotyzm to szlachetna miłość – godziwa i uporządkowana miłość do własnej Ojczyzny, która nie może nas czynić ślepymi na powinność obejmowania miłością wszystkich ludzi. Patriotyzm to miłość wolna od nienawiści, pełna szacunku dla innych  – zaznaczył biskup.

Nawiązując do jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie, biskup podkreślił również, jak ważne jest „patriotyczne chowanie” kolejnych pokoleń. – Do patriotyzmu człowieka należy wychować. Rolę pierwszych nauczycieli spełniają rodzice, a w wypełnianiu tego zadania powinni wspierać duchowni i szkoła – mówił. Zaznaczył przy tym, że we współczesnym świecie patriotyzm jest wciąż poszukiwaną cnotą, pozwalającą jednostce czuć się w świecie „u siebie”. Dlatego tak istotne jest wychowanie umysłu, wyobraźni, uczuć i woli, ale przede wszystkim zaszczepienie w najmłodszym pokoleniu szacunku dla innych narodów i innych ludzi. Puentując, biskup jeszcze raz zaakcentował ważność wzmacniania więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty, ponad różnicami i podziałami – właśnie tego życząc wszystkim mieszkańcom gminy Gogolin.