Urszula Ambrozik nowym sołtysem Dąbrówki

Sołectwo Dąbrówka ma nowego sołtysa! Została nim Urszula Ambrozik. Wyborcze zebranie odbyło się w poniedziałek 19 marca, w związku z rezygnacją dotychczasowej sołtys Katarzyny Ledwig, której plany zawodowe uniemożliwiały dalsze pełnienie tej funkcji.

Nowa sołtys Dąbrówki do tej pory działała jako członek rady sołeckiej wsi. W wyborczym zebraniu wiejskim uczestniczyła też sołtys Katarzyna Ledwig, która podziękowała radzie sołeckiej oraz przedstawicielom samorządu za dotychczasową współpracę. Słowa wdzięczności przekazał radzie oraz byłej sołtys również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, życząc jednocześnie powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Gratulacje i życzenia – wytrwałości w realizacji zamierzeń – złożył także Urszuli Ambrozik. Korzystając z okazji, burmistrz podziękował też mieszkańcom wsi Dąbrówka oraz członkom rady sołeckiej za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie stoiska podczas dwudniowego Jarmarku Wielkanocnego w Gogolinie. –Gratuluję Państwu przede wszystkim inicjatywy, doskonałej organizacji i zjednoczenia sił. Celem Waszej pracy była nie tylko główna nagroda, ale co ważniejsze – zaprezentowanie i promowanie swojego dorobku w lokalnym środowisku – podkreślił burmistrz.

Sołtys Dąbrówki.jpeg