Burmistrz Gogolina na obradach Zarządu PSORW

W dniu 13 marca 2018 r. w gminie Krobia (województwo wielkopolskie, powiat gostyński) odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Podczas spotkania omówiono zbliżający się jubileusz 5-lecia istnienia Sieci.

W Posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda – gospodarz spotkania, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak oraz Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek – członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

Jubileusz 5-lecia podpisania Porozumienia o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano nad programem spotkania jubileuszowego Sieci, które odbędzie się na zaproszenie Wójta Gniewina (woj. pomorskie) w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. w Gminie Gniewino. Uroczystości jubileuszowe, połączone z dorocznym Posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia PSORW, będą okazją do podsumowania działań PSORWu na przestrzeni ostatnich pięciu lat oraz określeniem kierunków działania na dalsze lata.

Sprawozdanie finansowe

Zarząd Stowarzyszenia omówił kwestie finansowe, takie jak wydatki i przychody z działalności statutowej stowarzyszenia. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zostało przyjęte jednogłośnie.

Wspólne projekty

Gmina Gogolin wspólnie z Gminą Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Gminą Bieliny (woj. świętokrzyskie) oraz gminą Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) złożyły w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wniosek pt. „KUŹNIA WIEDZY - wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW”. Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, poznanie dobrych praktyk szczególnie w obszarze rozwoju przedsiębiorczości oraz polityki senioralnej poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gmin Bieliny i Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów i Cekcyn w okresie od kwietnia do końca października 2018 roku. Dodatkowo Stowarzyszenie PSORW złożyło wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” na kwotę 60.257 zł, gdzie głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy przedstawicieli objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu uczestnika SNW, dzięki organizacji szkoleń. Kolejne Posiedzenie Zarządu PSORW zaplanowano na 8 kwietnia 2018 r. w Gniewinie.