Kombajn sport-1013733_960_720.jpeg Krajobraz

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców dzielnicy Gogolin - Strzebniów, iż w dniu 21.03.2018 r. (środa) o godzinie 18.00 (II termin zebrania - godz. 18.30) odbędzie się zebranie dzielnicy Gogolin - Strzebniów w Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie.

PORZĄDEK ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

Porządek zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania

  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Dzielnicy

  5. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

  6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Dzielnicy
    za 2017 rok.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie Zebrania Dzielnicy

Przewodnicząca Dzielnicy

Agnieszka Porada

 

Pogoda
11 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,21 PLN
1 USD = 3,96 PLN