Centrum Górażdży wypięknieje!

Promocja projektu_UE.jpeg

W Górażdżach powstanie Plac Spotkań Wiejskich! Ogłoszony został już przetarg na realizację tego zadania, a inwestycja rozpocznie się jeszcze tej wiosny. Projekt pn. „Spotkajmy się w centrum – stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże” otrzymał dofinansowanie w kwocie 88 665 zł.

W ramach przedsięwzięcia, w Górażdżach zostanie zagospodarowany teren położony pomiędzy ul. Główną, Dworcową i wewnętrzną drogą biegnącą wzdłuż budynków. Przewidziano m.in. wykonanie chodników oraz nawierzchni placu i wyposażenie go w elementy małej architektury, czyli ławki parkowe, stoły i kosze. Przebudowane zostanie skrzyżowanie, powstanie też 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w okolicy przedszkola. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części sołectwa.

Projekt ma również na celu poprawę lokalnej infrastruktury rekreacyjnej dla społeczności lokalnej. Plac będzie stanowił atrakcyjne i przyjazne miejsce spotkań, a dzięki możliwości ustawienia tam namiotu biesiadnego – będzie również służył organizacji imprez i wydarzeń kulturalno – sportowych.

Środki unijne na realizację tego nowego, ciekawego projektu pozyskał Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt „Spotkajmy się w centrum – stworzenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Górażdże” zajął wysokie IV miejsce na liście rankingowej otrzymując 27 pkt. Umowę na dofinansowanie tego zadania, Gmina Gogolin podpisała z zarządem Województwa Opolskiego 23 lutego 2018 r. We wtorek 6 marca został ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji.

gorazdze_trojkat.jpeg