Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KAMIONEK, IŻ W DNIU 15.03.2018R.(czwartek) O GODZINIE 18.00 (II TERMIN ZEBRANIA- GODZ. 18.30) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KAMIONEK W ŚWIETLICY MŁODZIEŻOWEJ W KAMIONKU.

PORZĄDEK ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

Porządek zebrania:

  • Powitanie uczestników zebrania
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego
    i protokolanta
  • Stwierdzenie prawomocności zebrania, przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania wiejskiego
  • Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
    za 2017 rok.

6. Wolne wnioski

7.   Zakończenie Zebrania Wiejskiego

                                                                               Sołtys wsi Kamionek
                                                                                         Sabina Kauf

Pogoda
04 grudnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,48 PLN
1 CHF = 4,14 PLN
1 USD = 3,70 PLN