Komunikaty GCR 2018r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
 • Obszar województwo opolskie powiat krapkowicki
 • Ważność od godz. 15:00 dnia 23.10.2018 do godz. 08:00 dnia 24.10.2018
 • Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
 • Uwagi Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk
 • Godzina i data wydania godz. 22:51 dnia 22.10.2018
   

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

 • Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.
 • Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1.
 • Obszar: województwo opolskie - powiat krapkowicki.
 • Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.07.2018 do godz. 21:00 dnia 26.07.2018.
 • Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu punktowo do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%.
 • Uwagi: Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński.
 • Godzina i data wydania: godz. 08:11 dnia 26.07.2018.

 

06.07.2018r.

Alarm I stopnia o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu. Poniżej treść komunikatu:

PDFKomunikat_Ozon_06.07.2018.pdf

 

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 1/PI/2018 z dnia 11.02.2018 r. informuje, iż w dniu 10.02.2018 r. w strefie opolskiej (m. Kędzierzyn Koźle i m. Zdzieszowice) wystąpiło przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.200μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:

 • Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.
 • Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10
 • Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
 • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Opole,   11.02.2018 r., Dyżurny/a WCZK   

 

Komunikat Policji

Na terenie województwa a także naszego powiatu odnotowano próby oszustwa osób starszych poprzez wyłudzenie pieniędzy metodą na tzw. "policjanta lub "wnuczka". Zanim ktokolwiek przekaże pieniądze oszustowi podającemu się za "policjanta" lub "wnuczka" niech skontaktuje się z najbliższą rodziną i wyjaśni sytuację, a następnie powiadomi Policję - numer telefonu 997 lub 112.

Bądźmy ostrożni i nie dajmy się oszukać. Przekażmy informację osobom starszym.

Data wydania 1.02.2018r.