Obchody Światowego Dnia Chorego

W poniedziałek 12 lutego odbyły się obchody Światowego Dnia Chorego w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.  Święto to, obchodzone 11 lutego, ustanowione zostało przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku  w 75 rocznicę objawień fatimskich.

Mieszkańcy Domu i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, której  przewodniczył proboszcz ks. Arnold Nowak. Podczas mszy świętej mieszkańcy Domu mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych i wysłuchać orędzia Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego. 

Po mszy świętej, mieszkańcy Domu i  zaproszeni  goście spotkali się na wspólnym poczęstunku, podczas którego swoje słowo skierowała do zgromadzonych Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk wraz z grupą podopiecznych, Kierownik Stacji Caritas w Gogolinie  Marta Szóstko, sołtys wsi Kamionek Sabina Kauf,  delegacja seniorów z Klubu Seniora w Gogolinie, Państwo Eryk i Urszula Boronczyk oraz grupa seniorów z Kamionka.