Rusza budowa obwodnicy Malni i Choruli.

Według zapewnień Inwestora już za kilka dni Wykonawca wejdzie na plac budowy! Na specjalne zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala obecny był przy podpisaniu umowy na realizację tego ważnego zadania.

Dokument sygnowali Marszałek oraz przedstawiciele Konsorcjum firm DROG – BUD Sp. z o.o. oraz BUDPOL Sp. z o.o. w obecności Starosty i Wicestarosty Krapkowickiego. Jak wielokrotnie dzisiaj podkreślano, to m.in. dzięki 10 – letnim staraniom i uporowi Burmistrza Gogolina inwestycja przyjmuje dziś wymierną postać.

Władze samorządowe gminy Gogolin od początku, czyli praktycznie od 2007 r. zabiegały o realizację tego ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Zawsze w kalendarzu zadań gminy  była to inwestycja priorytetowa, dlatego też od początku sukcesywnie i realnie samorząd gminy Gogolin wspierał to zadanie finansowo. Do tej pory z budżetu gminy na poprawę systemu komunikacyjnego w Malni i Choruli przeznaczono 932 687 zł,  w tym 633 tys. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni i 299 687 zł przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozpoczętej właśnie budowy obwodnicy. Swój wkład będzie mieć też Powiat Krapkowicki, który zamierza dofinansować inwestycję budowy obwodnicy, poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 1832O biegnącej wzdłuż cementowni Górażdże w kwocie 70 000 złotych.