Zebranie Wiejskie w Malni

Trwa cykl zebrań sprawozdawczych w sołectwach i dzielnicach gminy Gogolin. We wtorek 6 lutego z mieszkańcami Malni spotkali się przedstawiciele Rady Sołeckiej z sołtysem Barbarą Herok na czele. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Najważniejszym punktem zebrania było przyjęcie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego, które zostały  przedstawione przez sołtys Barbarę Herok. Zarówno ubiegłoroczna działalność, jak i wydatkowanie funduszy będących w dyspozycji sołectwa, zostały jednogłośnie przyjęte i ocenione bardzo pozytywnie. Mieszkańcy pogratulowali „władzom” Malni świetnych pomysłów, a także dobrej organizacji sporej liczby przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

W programie posiedzenia znalazło się również miejsce na omówienie trzech ważnych dla tej miejscowości inwestycji. Przedstawił je Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który poinformował zebranych, że już 8 lutego zostanie podpisana umowa z wykonawcą budowy długo oczekiwanej obwodnicy Malni i Choruli. Poinformował również o podpisaniu 6 lutego umowy z firmą EKO – PROBUD Bartosz Szczepanek, która już niebawem rozpocznie budowę drogi gminnej, łączącej ulicę Opolską z główną drogą dojazdową do kościoła parafialnego (ul. Polna) oraz z terenami przemysłowymi firmy Gniotpol. Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca 2018 r., czyli zakończy się przed corocznym odpustem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni. Jedną z ważniejszych inwestycji tego roku będzie również budowa gazociągu wysokiego ciśnienia biegnącego przez gminę Gogolin, w tym również przez sołectwo Malnia. Burmistrz uspokoił mieszkańców, że inwestycja budowy gazociągu, która ma zakończyć się do czerwca 2019 r., będzie przebiegać wzdłuż wyznaczonego pasa prac o szerokości ok. 36 metrów, a wykonawca po oględzinach terenu, zapewnił samorząd, że tereny, na których będzie prowadzona inwestycja, zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Odpowiadając natomiast na pytania dotyczące możliwości podłączenia do sieci gazowej, Burmistrz poinformował, że jeśli tylko korzystaniem z tego źródła energii zainteresowane będzie większe grono mieszkańców, dystrybutor gazu – Polska Spółka Gazownictwa rozważy możliwość wykonania nowej nitki gazociągu w kierunku centrum wsi.

Jednym z tematów, podjętych podczas zebrania, była również ochrona powietrza w gminie Gogolin. Mieszkańcy interesowali się zarówno dofinansowaniem ze środków budżetu Gminy Gogolin do zmiany systemu ogrzewania, jak również możliwością przyłączenia do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Burmistrz poinformował, że w tym przypadku, korzystanie z systemu ciepłowniczego jest nieekonomiczne, ze względu na straty ciepła, które na linii Otmęt – Malnia wynosiłyby ok. 30%. Omówił też pokrótce kwestię dofinansowań do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Burmistrz wyjaśnił, że dotacja, w przypadku kotłów na ekogroszek, obejmuje jedynie piece V klasy emisyjnej, gdyż w pozostałych można spalać również śmieci. Odnosząc się do pytań o wysokość takiego dofinansowania, Burmistrz poinformował, iż wynosi ono 2 000 złotych, jednakże mieszkańcy mogą ubiegać się również o dodatkową dotację w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, jak również o niskoprocentową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (możliwość umorzenia do 30%).

Kolejną omawianą podczas zebrania sprawą był transport autobusowy z Malni do Gogolina. Gmina Gogolin prowadzi obecnie rozmowy na ten temat z PKS Strzelce Opolskie i już wkrótce samorząd otrzyma ofertę dotyczącą m.in. kosztów transportu. Burmistrz odniósł się również do zapytań mieszkańców o dowóz dzieci na zimowe zajęcia na gogolińskiej pływalni. Niestety, transport wszystkich chętnych dzieci z dziewięciu sołectw nie jest możliwy. Dlatego też, Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie przygotowuje jedynie atrakcyjną ofertę zajęć, jednakże dowóz dzieci leży w gestii rodziców i musi być zapewniony we własnym zakresie.