Posiedzenie Społecznej Rady Programowej GOK

W poniedziałek 5 lutego odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

Rada z przewodniczącym Wawrzyńcem Jasińskim oraz członkami: Waltraudą Wicher, Judytą Borutą i Elżbietą Klimas zapoznała się z realizacją przedsięwzięć w jubileuszowym 2017 roku oraz bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, którą pozytywnie oceniła. Rada zwróciła też uwagę na szeroki wachlarz zajęć i dostępność do organizowanych wydarzeń. Zapoznali się także ze wstępną propozycją przedsięwzięć, które odbędą się w roku bieżącym. Podczas spotkania, członkowie Rady zaproponowali, by dążyć do utworzenia w najbliższym czasie zespołu folklorystycznego, promującego bogactwo naszej kultury. Zarówno Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, jak i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek poinformowali, że trwa już współpraca w tym zakresie z Publicznym Przedszkolem nr 3 w Gogolinie, któremu od 2017 r. patronują Karliczek i Karolinka oraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2. Podkreślili także, że planowane jest powołanie do życia takiego zespołu, który będzie prezentował piękne muzyczne tradycje Śląska Opolskiego. Przed organizatorami tego przedsięwzięcia jednak jeszcze długa droga, zanim zespół ukaże się w pełnej krasie i będzie uświetniał występami gminne, powiatowe, czy też ogólnopolskie uroczystości.

Rada programowa GOK (1).jpeg