Zasłużony dla miasta Gogolina

W trakcie zwieńczającej obchody jubileuszu 50 – lecia nadania Gogolinowi praw miejskich uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 26 stycznia 2018 uhonorowano wieloletniego burmistrza gminy Gogolin – Norberta Urbańca – Honorową Odznaką „Zasłużony dla miasta Gogolina”.

Na wniosek obecnego Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, radni jednogłośnie podjęli uchwałę i uhonorowali zarządzającego przez 12 lat, budującego mocne fundamenty demokratycznych struktur samorządowych naszej „Małej Ojczyzny,  Norberta Urbańca, który funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin piastował w latach 1990 – 2002.

Kilka dni później Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok przekazał na ręce Pana Norberta Urbańca pamiątkowy egzemplarz uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyznania Honorowej Odznaki „Zasłużony dla miasta Gogolina” oraz list gratulacyjny Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy!