Z prelekcją na Konwencie Marszałków

Budowanie partnerskiej współpracy między gminami i społecznościami lokalnymi w oparciu o ideę odnowy wsi na przykładzie gmin członkowskich PSORW było tematem wystąpienia Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali podczas I Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Opolu.

Obrady otworzył przewodniczący temu gremium Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, a pierwszym prelegentem i gościem specjalnym był Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, który przybliżył temat systemu zarządzania rozwojem Polski oraz wykorzystywania środków unijnych, szczególnie w ramach RPO. Wśród podejmowanych tematów znalazły się również m.in. polityka spójności i jej wpływ na przyszłość Europy, działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu, czy też regionalne wsparcie idei Odnowy Wsi. W czasie konwentu rozmawiano także o audycie krajobrazowym, który jest jednym ze strategicznych projektów w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

W bloku dotyczącym problematyki rozwoju obszarów wiejskich głos zabrali: Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, odpowiedzialny za rozwój obszarów wiejskich. W czasie swojej prelekcji burmistrz Joachim Wojtala miał okazję zaprezentować w jaki sposób działa Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Pokrótce przybliżył też dotychczasowe działania prowadzone w ramach Stowarzyszenia PSORW, zapoznał również zebranych z produktem Sieci Najciekawszych Wsi, do której pretenduje Kamień Śląski. Spotkanie było także okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce.