Pozytywne rozstrzygnięcie dla dębu Karlik

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu przychylił się do wniosku Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i odwołał się od decyzji Starosty Krapkowickiego w zakresie terminu wycięcia dębu szypułkowego w Gogolinie (dębu „Karlik”).

W przesłanym pisemnym uzasadnieniu swej decyzji PLK wskazuje na szczególnie krótki termin wyznaczony do usunięcia dębu, jak też na niedopuszczalne prawem utrzymywanie drzew w odległości mniejszej, jak 15 metrów od skrajnego toru kolejowego. Tym niemniej jednoznacznie deklaruje wolę ponownego przeprowadzenia Oceny ryzyka technicznego i operacyjnego dla zagrożeń występujących z tym drzewem.

Decyzja PLK pozwala Burmistrzowi Gogolina na przeprowadzenie prac umożliwiających zachowanie dębu, w tym zaproponowane wcześniej konkretne rozwiązania - częściowe usunięcie nasypu, prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu do 30% korony oraz drzew w jego otoczeniu, próby obciążeniowe oraz przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dendrologicznej.

 

Poniżej wniosek Burmistrza Gogolina i odpowiedź ze strony Zakładu Linii Kolejowych w Opolu: