Podsumowano jubileuszowy rok dla Gogolina

W rocznicę pierwszej w historii Gogolina Sesji Miejskiej Rady Narodowej, która miała miejsce 26 stycznia 1967 roku a podczas nastąpiło przekazanie symbolicznego klucza do miasta,  również 26 stycznia w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, zwieńczająca obchody jubileuszu 50 – lecia nadania Gogolinowi praw miejskich.

Zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie Piotra Czoka przyjęli radni, sołtysi, przedstawiciele samorządu oraz Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej i Gminnej Rady Seniorów.

Norbert Urbaniec  „Zasłużonym dla miasta Gogolina”

Głównym punktem uroczystej Sesji było uhonorowanie wieloletniego włodarza gminy Gogolin – Norberta Urbańca – Honorową Odznaką „Zasłużony dla miasta Gogolina”. Na wniosek obecnego Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, radni jednogłośnie podjęli uchwałę i uhonorowali zarządzającego przez 12 lat, budującego mocne fundamenty demokratycznych struktur samorządowych naszej „Małej Ojczyzny,  Norberta Urbańca, który funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Gogolin piastował w latach 1990 – 2002. To prestiżowe odznaczenie to forma podziękowania za niekwestionowane zasługi dla miasta i gminy Gogolin: wdrażanie pierwszych inwestycji i nowoczesnych rozwiązań, pielęgnowanie tradycji kulturowych, inicjowanie kontaktów partnerskich oraz promowanie sportu w niełatwych czasach przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.

Norbert Urbaniec uzyskał mandat radnego i został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Gminy, a tym samym mianowany Burmistrzem Gminy Gogolin w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych (27 maja 1990 r.). Funkcję tę pełnił trzy kadencje – do roku 2002. Dzięki podejmowanym bardzo odważnym na ówczesne czasy decyzjom burmistrza Urbańca wybudowane zostały obiekty krytej pływalni i basenu odkrytego, rozpoczęty został proces wodociągowania i kanalizowania terenu gminy, wybudowane zostały nowe drogi i chodniki, zamontowano także nowoczesne oświetlenie uliczne. W Gogolinie wybudowany został budynek, w którym siedzibę znalazł Ośrodek Pomocy Społecznej a przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 hala sportowa. W 1993 r. dzięki staraniom Norberta Urbańca, Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego gmachu, co sprawiło, że placówka ta stała się ośrodkiem pracy kulturalno – oświatowej, miejscem ciekawych spotkań i wystaw. Norbert Urbaniec jest uznawany za osobę niezwykle otwartą „na Europę”, z jego inicjatywy zawiązane zostały międzynarodowe kontakty Gogolina m.in. z Schongau i Dübendorf. Przypieczętowane zostały umową o współpracy dotychczasowe kontakty partnerskie z Jabłonkowem. Przez wiele lat Norbert Urbaniec dał się poznać jako wielki orędownik i przyjaciel sportu, sam amatorsko grał w piłkę nożną. W 1992 r. dzięki jego staraniom Klub Budowlani został wcielony do Miejskiego Klubu Sportowego, który to funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

 

Okolicznościowe przesłanie

Radni przyjęli również treść okolicznościowego przesłania, które ma przypominać kolejnym pokoleniom o wartościach i fundamentach, na których została zbudowana wspólnota Gogolina. Przesłanie, które powstało z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi i 50 – lecia odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika, ma być również swoistym drogowskazem dla mieszkańców Gogolina oraz gości odwiedzających to urocze miasteczko, zwracającym uwagę na sens rozwoju, otwartości, serdeczności i budowania dobrej przyszłości dla następnych pokoleń.

Ziemia Gogolińska to nasz dom i nasza duma.

Łączą się tutaj różne tradycje kulturowe,

każda z nich wnosi do naszej wspólnoty cenne i trwałe wartości.

Tworzymy zróżnicowaną, ale otwartą wspólnotę, a nasze pokojowe współistnienie

jest wielkim darem i bezcenną wartością.

Czerpiąc z naszego wielowiekowego doświadczenia historycznego,

staramy się likwidować podziały i nieustannie poszukiwać tego, co wspólne.

Łączy nas optymizm i wiara, że nadal będziemy budować dobrą przyszłość

dla siebie i następnych pokoleń.

 

W 50. rocznicę nadania Gogolinowi praw miejskich

Mieszkańcy

 

Gogolin 2017

 

Podsumowanie jubileuszowego roku

Uroczysta Sesja była również okazją do podsumowań i podziękowań, które przekazał zebranym Burmistrz Gogolin Joachim Wojtala. W krótkiej przemowie burmistrz nawiązał do minionych wydarzeń, dziękując za zaangażowanie i wsparcie jubileuszowych obchodów. – Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy wsparli organizację rocznicowego programu kulturalno – sportowego. Udało się nam zorganizować dokładnie 55 inicjatyw artystycznych, społecznych i sportowych. Ta liczba jest wyjątkowa, bowiem minęło 50 lat odkąd Gogolin stał się miastem, a już za kolejne 5 lat będziemy świętowali kolejny jubileusz – 800 – lecie istnienia naszego miasta na mapie Europy – mówił burmistrz. Podsumowanie całorocznych przedsięwzięć związanych ze złotym jubileuszem miasta znalazło się też w numerze 7 „Zeszytu Gogolińskiego”, który został wydany przez Urząd Miejski w Gogolinie właśnie na tę okoliczność. Jubileuszowe wydanie tego periodyku, w którym zawarte zostały najważniejsze wydarzenia minionego roku, otrzymali wszyscy zaproszeni na Sesję goście. Uroczyste spotkanie uświetnił występ znakomitego młodego akordeonisty Lukasa Gogola.