Zainaugurowali cykl spotkań sprawozdawczych

13 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2017 rok w OSP Odrowąż, które zainaugurowało cykl zebrań gminnych jednostek OSP planowanych do przeprowadzenia w pierwszym kwartale 2018 roku.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie, st. kpt. Marian Wiatrowski – naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KPPSP w Krapkowicach, Komendant Gminny OSP Jan Pałasz, radny Rady Miejskiej w Gogolinie Rudolf Bekiesz, sołtys Choruli Irena Kubiczek oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania w Urzędzie Miejskim w Gogolinie Tadeusz Byrski. Zebranie poprowadził przewodniczący – prezes OSP Odrowąż dh Paweł Schreiber, natomiast sprawozdanie z działalności OSP za 2017 rok przedstawił naczelnik dh Michał Rygoł. Przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz komisji rewizyjnej, a członkowie zebrania jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP Odrowąż absolutorium. Po przedstawieniu przez prowadzącego projektów planu  działalności i planu finansowego na 2018 rok, plany te zostały przyjęte do realizacji.

W minionym roku, zastępy jednostki OSP Odrowąż wyjeżdżały do zdarzeń aż 78 razy, w tym 15 razy do pożarów oraz 60 razy do zagrożeń miejscowych. Jednostka bardzo często była również dysponowana do wypadków, które miały miejsce na autostradzie A4. Dzięki dobremu wyszkoleniu strażaków, pomoc poszkodowanym była profesjonalna, a w niektórych przypadkach ratująca życie ofiarom wypadków.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowe zaangażowanie strażaków OSP Odrowąż w działaniach ratowniczych, jak również w pomocy przy zabezpieczaniu imprez gminnych oraz współpracy z mieszkańcami. Odniósł się również do przyjętego planu działalności OSP na 2018 rok deklarując, że samorząd gminy Gogolin w ramach posiadanych możliwości, będzie wspierać działania strażaków oraz organizację jubileuszu 70 – lecia istnienia tej jednostki.

Było to pierwsze z walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Gogolin w 2018 r. Kolejne odbędą się:

  • ► w Obrowcu – 10 lutego o godz. 18.00;
  • ► w Górażdżach – 17 lutego o godz. 17.00;
  • ► w Gogolinie – 2 marca o godz. 17.00;
  • ► w Kamieniu Śląskim – 3 marca o godz. 17.00;
  • ► w Zakrzowie – 17 marca o godz. 17.00.

zebranie_Odrowaz.jpeg