O porozumieniu w sprawie budowy wiaduktu

 

Warunki realizacji oraz sposoby sfinansowania inwestycji budowy wiaduktu nad linią kolejową w centrum Gogolina, to najważniejsze aspekty spotkania, które miało miejsce w poniedziałek 15 stycznia w Opolu.

Krzysztof Długosz, Zastępca Burmistrza Gogolina rozmawiał w tej sprawie z Remigiuszem Widerą, dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz Bartłomiejem Horaczukiem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W zakresie najważniejszej w bieżącym roku inwestycji drogowej na terenie Gminy Gogolin -  obwodnicy Malni i Choruli, Burmistrz Długosz otrzymał zapewnienie ze strony ZDW w Opolu o planowanym do końca stycznia podpisaniu umowy z wykonawcą.

W trakcie spotkania omówiono warunki podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy PKP PLK SA., Województwem Opolskim oraz Gminą Gogolin, w którym zawarte będą terminy oraz zasady finansowania i realizacji tej inwestycji. Szczegółowe uzgodnienia nastąpią w dniu 2 lutego, kiedy to zaplanowano spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Szymonem Ogłazą.

***

Jak już informowaliśmy, na mocy listu intencyjnego z kwietnia br. wszystkie strony wyraziły wstępną wolę partycypowania w kosztach realizacji budowy wiaduktu. W sierpniu 2017 roku na ręce Marszałka Województwa Opolskiego przekazana została już wstępna deklaracja Burmistrza Gogolina w zakresie sfinansowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Z kolei we wrześniu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gogolin, warszawskiej centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Województwa Opolskiego, w trakcie którego zapoznano w terenie wszystkie strony porozumienia z planowanym posadowieniem wiaduktu oraz nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 409.

Wiadukt2.jpeg