Wniosek Burmistrza o wstrzymanie wycinki dębu

Dąb „Karlik” w Gogolinie nie będzie wycięty w terminie wskazanym w decyzji Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala choć nigdy nie był stroną postępowania administracyjnego i nie był zapraszany do uczestnictwa w tej rozprawie administracyjnej, porozumiał się z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sprawie odwołania się od decyzji Starosty Krapkowickiego w zakresie terminu wycięcia lub też o odstąpienie od wycinki.

Niezwykle ważne okazało się specjalne spotkanie, które odbyło się w poniedziałek 15 stycznia w Opolu. W wyniku poczynionych na tym spotkaniu ustaleń, we wtorek 16 stycznia Burmistrz Gogolina zwrócił się w przedmiotowej sprawie z pisemnym wnioskiem do Zakładu Linii Kolejowych.

Decyzja zapadnie najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych kilku dni, a pozytywne rozstrzygnięcie w tym zakresie pozwoliłoby Burmistrzowi Gogolina na przeprowadzenie prac umożliwiających zachowanie dębu, ale w żaden sposób niewstrzymujących dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej i przestrzeni publicznej miasta Gogolina.

Dla przypomnienia Burmistrz Gogolina przedłożył już 22 marca 2017 r. na ręce Starosty Krapkowickiego oraz władz PKP PLK, wnioski i uwagi do postępowania, w tym konkretne rozwiązania (częściowe usunięcie nasypu, prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu do 30% korony oraz drzew w jego otoczeniu), które pozwoliłyby na zachowanie dębu.

O dalszych działaniach Burmistrza będziemy informować na bieżąco.