Spotkanie burmistrza z wicewojewodą

O planach wpisywania się działań samorządu Gminy Gogolin w rządowe programy wspierania rodziny i opieki społecznej, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala rozmawiał w piątek 5 stycznia z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską.

Burmistrzowi w rozmowach w Urzędzie Wojewódzkim towarzyszył dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec, który przekazał jednocześnie informację o programach profilaktycznych realizowanych przez kierowaną przez siebie jednostkę leczniczą. Przedstawiciel rządu w Województwie Opolskim zadeklarowała wolę ścisłej współpracy i wspierania poczynań samorządu Gogolina w zakresie poprawy dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ma to dla nas szczególne znaczenie wobec widocznych i stale narastających takich potrzeb.

Spotkanie_Wicewojewoda.jpeg