Jubileusz Koła Łowieckiego Ostoja

Wywodzą się z różnych środowisk i mają przeróżne zawody. Ale łączy ich jedno: zamiłowanie do przyrody oraz pasja łowiectwa. Członkowie Koła Łowieckiego „OSTOJA” Krapkowice, obejmującego zasięgiem również teren Gminy Gogolin działają już 65 lat.

Odegraniem sygnałów „Zbiórka” oraz „Darz Bór” przez zespół trębaczy z Prószkowa rozpoczęło się w piątek 27 lipca 2012r. świętowanie jubileuszu 65 lecia koła Ostoja na terenie przed domkiem myśliwskim, popularnym „Biesiadnikiem” w Miedzianej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Waldemar Wiśniewski – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, Wojciech Plewka – Łowczy Okręgowy, Lech Olczyk – Nadleśniczy z Prószkowa, Ryszard Miler – Nadleśniczy ze Strzelec Opolskich oraz ks. Kazimierz Balak – myśliwy, proboszcz parafii Górażdże. Władze samorządowe reprezentowali Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina, jego Zastępca Krzysztof Długosz oraz Franciszek Holeczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie.

Jako, że uroczystości jubileuszu koła zbiegły się w czasie z realizowanym przez Gminę Gogolin projektem „Karlikowe Hody – spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką” wśród gości specjalnych nie zabrakło oficjalnych delegacji z miast partnerskich Gogolina a także myśliwych, którzy przybyli z Jablunkova, Mostów u Jablunkova, Frydka Mistka i Zwierzyńca, z Roztocza.

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Bernard Rygol i Zbigniew Sieńczak, zaś medal brązowy otrzymał Roman Cielanga. Ponadto przyznane zostały odznaczenia Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, i tak Medal – Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny otrzymali członkowie koła: Martin Schwierz, Łukasz Kowalski, Tadeusz Woźnica i Jan Wysmolek oraz Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina Krzysztof Długosz – Zastępca Burmistrza Gogolina za wspieranie działalności edukacyjnej dla dzieci młodzieży. W świętowaniu jubileuszu koła udział wzięły także rodziny łowczych, a dobry klimat biesiadowania udzielał się wszystkim uczestnikom do późnych godzin wieczornych.

 

 

***

Koło, które w tym roku obchodzi 65 – lecie swego istnienia powstało w Strzeleczkach i zostało zarejestrowane w dniu 18.12.1947r. w ówczesnym Starostwie Prudnickim jako koło „Daniel”. Koło założyło 27 myśliwych, którzy wystąpili z koła łowieckiego „Ryś”. Tereny łowieckie ówczesnego koła rozciągały się po lewej stronie rzeki Odry od miejscowości Smolarnia, poprzez Strzeleczki, Pisarzowice Pietna, Nowy Dwór i Rzepce, a dwa lata później zostały poszerzone o Walce, Rozkochów i Dobieszowice (powierzchnia łowiska obejmowała ok. 13 000 ha). W 1950 r. koła „Daniel” i „Ryś” połączyły się i przyjęły nazwę „Daniel”. Potem już w latach sześćdziesiątych minionego stulecia koło zmienia nazwę na „Strzeleczki” z siedzibę w Krapkowicach, a w 1987 r. przyjmuje nazwę „OSTOJA”. W 1998 r. koło otrzymuje dodatkowy obwód łowiecki nr 99. Powiększenie stanu posiadania wywołało podział koła i zawiązanie się koła łowieckiego „Dziczy Gaj” Krapkowice, do którego przeszła część myśliwych.

Obecnie Koło Łowieckie „OSTOJA” liczy prawie pięćdziesięciu myśliwych. Wśród nich są rolnicy, właściciele firm, leśnicy, lekarze i nauczyciele, urzędnicy, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin. Bardzo często są to członkowie wywodzący się z rodzin o tradycjach łowieckich, które tradycję łowiecką pielęgnują przez pokolenia. Ostoja dzierżawi aktualnie dwa obwody łowieckie nr 93 i 97 o łącznej powierzchni 8 722 ha, w tym 2 393 ha stanowią tereny leśne. Członkowie koła prowadzą swoją działalność na dwóch mocno zurbanizowanych obwodach, mianowicie: na obwodzie nr 97, który obejmuje tereny rozciągające się pomiędzy autostradą A4 a rzeką Odrą - od Krapkowic, Gogolina, po Żyrową, aż do Zdzieszowic oraz na obwodzie nr 93, który rozciaga się od rzeki Odry, od Choruli poprzez Kąty Op., Miedzianą, Kosorowice, Kamień Śl., Kamionek, Górażdze po Gogolin.

Oprócz działalności łowieckiej w okresie zimy prowadzą dokarmianie zwierzyny, budują urządzenia łowieckie, a także pomagają rolnikom chronić ich uprawy przed szkodami, jakie czyni zwierzyna polno-leśna. Corocznie zasiedlają drobną zwierzyną (zającem, kuropatwą i bażantem) dzierżawione tereny.

Ostoja_net.jpeg