Podziękowania za aktywność w odnowie wsi

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, z okazji 20 – lecia Programu Odnowa Wsi, ostatniej w tym roku Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, burmistrz Joachim Wojtala przekazał listy gratulacyjne dla sołectw aktywnie uczestniczących w tym programie w latach 1997 – 2017.

Podziękowania za aktywność i zaangażowanie w realizację ambitnych projektów, służących poprawie jakości życia lokalnej społeczności otrzymały sołtys Kamienia Śląskiego Bronisława Sleziona oraz sołtys Malni Barbara Herok. Taki sam list zostanie przekazany na ręce nieobecnej na Sesji sołtys Kamionka Sabiny Kauf. Gratulacje skierowane są przede wszystkim do mieszkańców – liderów odnowy wsi, prezesów stowarzyszeń, rad sołeckich wyżej wymienionych miejscowości – za wytrwałą i owocną pracę na rzecz „Małej Ojczyzny”.