Większe dotacje na ograniczenie niskiej emisji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gogolin, którzy wyrażają duże zainteresowanie gminnymi dotacjami na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie gminy na rok 2018 to 80 000 zł.

Gmina Gogolin już od kilku lat kładzie duży nacisk na ograniczenie niskiej emisji, czyli emisji pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych. W roku 2016 r. z dofinansowania oferowanego przez gminę skorzystało 27 wnioskodawców; rok 2017 wykazał tendencję rosnącą w ilości złożonych wniosków, w związku z czym udzielono aż 54 dotacje. Łącza kwota przeznaczona na ten cel w latach 2016 – 2017 to ponad 125 tys. złotych.

W celu wprowadzenia większej przejrzystości zasad udzielania dotacji i ograniczenia formalności przy składaniu wniosku, w roku 2018 obowiązywać będzie nowy regulamin przyznawania z budżetu gminy Gogolin dotacji celowej. Uchwałę w tej sprawie, radni podjęli w trakcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie. Wprowadzany regulamin wpisuje się w ustalenia uchwały tzw. antysmogowej dla województwa opolskiego oraz realizuje postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 października 2017 r. w sprawie zakazu stosowania rusztu awaryjnego w kotłach oraz obowiązku stosowania kotłów 5 klasy zgodnie z Polską Normą.

Kwoty dotacji, o jakie będą mogli ubiegać się mieszkańcy gminy Gogolin w 2018 roku to kolejno:

  • 2 000 zł dofinansowania do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy, elektryczny, olejowy bądź opalany pelletem lub ekogroszkiem;
  • 2 500 zł dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła,

czyli o 500 zł więcej niż w roku 2017. Co więcej, będzie to stała stawka dofinansowania, a nie jak w latach poprzednich dotacja w wysokości 30% wartości zakupionego sprzętu.