Zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowane!

W 2017 r. na terenie Gogolina powstał m.in. nowoczesny plac zabaw przy PP nr 1, miasteczko ruchu drogowego przy PSP nr 2, budki na książki, zagospodarowano także plac przy świetlicy w Strzebniowie – a to wszystko w ramach pierwszego w historii Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin.

Dzięki środkom finansowym zabezpieczonym dla Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 udało się zrealizować ciekawe i przydatne inwestycje, które będą służyły lokalnej społeczności jeszcze przez długie lata. Z pewnością do takich przedsięwzięć można zaliczyć zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Gogolinie”. Za kwotę 268 000 zł stworzony został nie tylko plac z przenośnymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną, ale również wielofunkcyjne boisko oraz plansze do gry w klasy, kółko – krzyżyk i twistera. O nowe urządzenia zabawowe wzbogaciło się także Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie. W ramach inwestycji, która kosztowała łącznie 80 000 zł, ogród przedszkolny stał się miejscem bezpiecznej stymulacji rozwoju ruchowego dzieci. W ramach tzw. „małych” projektów,  nowe urządzenia pojawiły się też na placu przy świetlicy młodzieżowej w Gogolinie – Strzebniowie. Inwestycja o wartości 8 712 zł polegała na montażu plenerowego orbitreka, a także 3 ławek na placu zabaw. Ponadto wykonano klomby z granitu, w których posadzono krzewy ozdobne. Wszystkie prace podczas realizacji tego zadania zostały wykonane w czynie społecznym  przez mieszkańców dzielnicy Gogolin – Strzebniów. Świetnym pomysłem okazały się również budki na książki, które zamontowano przy placu zabaw przy ul. Wyzwolenia, nieopodal hali sportowej w dzielnicy Karłubiec oraz na terenie Owocowego Ogrodu Miejskiego w Gogolinie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego udało się także zrealizować trzy zadania proekologiczne. Wiosną tego roku, dokonano inwentaryzacji cennych przyrodniczo drzew, polegającej przede wszystkim na określeniu gatunków drzew, pomiarze obwodu pnia, wysokości drzewa, rozpiętości korony, a także ocenie występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa oraz jego stanu zdrowotnego. Wskazano i objęto badaniem między innymi 27 dębów, 7 platanów, 6 wiązów, 5 buków oraz 5 obiektów w formie alej drzew i drzewostanów. Łącznie w ramach prac zinwentaryzowano 69 obiektów przyrodniczo cennych na terenie gminy Gogolin. W ramach zadania pn. „Podpisanie umowy z azylem dla dzikich zwierząt”, w celu zapewnienia opieki rannym i chorym dzikim zwierzętom, Gmina Gogolin nawiązała współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Suchodańcu. W 2017 r. pomoc otrzymało 7 zwierząt zamieszkujących środowisko leśne – sokoły, sarny, lisy, sowy. Program pomocy dzikim zwierzętom będzie kontynuowany również w 2018 r. Zrealizowane zostało także zadanie pn. „Monitoring dzikich wysypisk śmieci”, w ramach którego Straż Miejska w Gogolinie zakupiła 2 mobilne kamery, które są wykorzystywane na terenie całej gminy Gogolin. W 2017 r. udało się zlikwidować jedno miejsce nielegalnego składowania odpadów i rozpocząć likwidację dzikiego wysypiska. Ponadto, gogolińska Straż Miejska 36 razy interweniowała w związku z ujawnionymi odpadami na gruntach polnych, nieużytkach i terenach leśnych. Zaśmiecone miejsca i tereny 28 razy zostały uporządkowane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Gogolinie, 5 razy przez właścicieli działek oraz 3 razy przez ustalonych sprawców. 

Wśród realizowanych w 2017 r. projektów znalazło się również zadanie pn. „Sukcesy absolwentów LO w Gogolinie na przestrzeni 50 lat praw miejskich miasta Gogolin”. Młodzież z Gogolina zebrała informacje na temat absolwentów gogolińskiego liceum, którzy odnieśli spektakularne sukcesy i opublikowała je w formie folderu promocyjnego. Więcej na ten temat w artykule „Upamiętnili wybitnych absolwentów”. W związku z procedurą nadania imienia Karolinki i Karlika Publicznemu Przedszkolu nr 3 w Gogolinie, realizowany był też projekt pod nazwą „Z Karliczkiem i Karolinką w świat od najmłodszych lat”.