Papier do niebieskiego

W nowym roku mieszkańcy domów jednorodzinnych gminy Gogolin, oprócz worków żółtych i zielonych do selektywnego zbierania odpadów, otrzymają dodatkowo komplet plastikowych worków niebieskich do zbierania odpadów papieru. Wynika to bezpośrednio ze zmiany przepisów, które ujednolicają sposób selektywnego zbierania odpadów na obszarze całego kraju.

Worek niebieski w zabudowie jednorodzinnej oraz osobny pojemnik na papier w zabudowie wielorodzinnej będą służyły do selektywnego zbierania odpadów papieru takich jak: gazety, ulotki, zeszyty oraz przede wszystkim wszelkiego rodzaju opakowania papierowe (torebki, worki, pudełka kartonowe i tekturowe).

Co prawda, również do tej pory mieszkańcy gminy Gogolin zbierali papier osobno w paczkach lub pudełkach, a także mieli możliwość umieszczenia go w worku żółtym razem z odpadami plastiku, ale wprowadzony od nowego roku worek niebieski powinien ułatwić zbieranie odpadów papieru. Pozostanie również możliwość odbioru spod posesji większych opakowań tekturowych w osobnych pakunkach.

Ponadto w nowym roku do altanek śmietnikowych i miejsc ustawienia pojemników w budynkach wielorodzinnych będą dostawione pojemniki na bioodpady. Mieszkańcy domów wielorodzinnych, którzy zbierają odpady we wspólnych pojemnikach, będą zobowiązani do selektywnego zbierania także odpadów biodegradowalnych. W przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych będą to przede wszystkim odpady pochodzące z kuchni, takie jak obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, ręczniki papierowe i rośliny doniczkowe.