XII posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Ostatnie w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Seniorów przebiegło w świątecznej atmosferze. Były podziękowania za dotychczasową działalność, życzenia oraz podsumowanie mijającego roku.

W XII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów uczestniczyło 11 członków Rady z przewodniczącym Janem Nadbrzeżnym na czele, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz mł. asp. Andrzej Krzywelski – dzielnicowy z Posterunku Policji w Gogolinie, który podjął istotny dla bezpieczeństwa wszystkich seniorów temat oszustw i prób wyłudzeń. W krótkiej prelekcji, Andrzej Krzywelski przedstawił najczęstsze sytuacje, na które narażone są szczególnie osoby starsze – oszustwo na „wnuczka” lub pracowników przedsiębiorstw i urzędów, a także tzw. oszustwo na „odwróconą hipotekę”. Dzielnicowy po krótce wyjaśnił na czym polegają wymienione procedery i jak się przed nimi ustrzec. W dalszej części spotkania, sprawozdanie z działalności w IV kwartale 2017 roku przedstawił przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny. Ustalono też harmonogram dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Na początku 2018 roku, członkowie Rady będą spotykać się z mieszkańcami Gogolin oraz sołectw w następujących terminach:

2 stycznia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00:

 • Chorula – Centrum Aktywizacji Wiejskiej.

3 stycznia 2018 r. (środa) w godz. 10.00 – 12.00:

 • Kamionek – Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara”;
 • Malnia – Świetlica Młodzieżowa;
 • Górażdże – Świetlica Młodzieżowa;
 • Kamień Śl. – Świetlica Młodzieżowa;
 • Obrowiec – Salka DFK;
 • Zakrzów i Dąbrówka – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie;
 • Odrowąż – Centrum Aktywizacji Wiejskiej;
 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.

6 luty 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00:

 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.

6 marzec 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00:

 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia przekazali członkom Rady, a także zaproszonym gościom przewodniczący Jan Nadbrzeżny oraz burmistrz Joachim Wojtala, dziękując jednocześnie za współpracę i działalność na rzecz środowiska senioralnego w gminie Gogolin.

 

 

Slajd1.jpeg