Strażacy podsumowali mijający rok

11 grudnia w Sali Narad Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, w trakcie którego podsumowana została działalność Zarządu i jego Prezydium w 2017 roku.

Przyjęty został również plan pracy na 2018 rok. Członkowie Zarządu zostali zapoznani z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania OSP, a zwłaszcza zasad wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. W toku posiedzenia wstępnie zostały omówione zasady obchodów Dnia Strażaka oraz innych uroczystości i przedsięwzięć w 2018 roku. Ustalone zostały również terminy zebrań sprawozdawczych za 2017 rok poszczególnych jednostek planowane w I kwartale 2018 roku. Na zakończenie obrad, Prezes Zarządu dh Joachim Wojtala złożył obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

ZOSP.jpeg