Czym oddychamy

10 czujników rozlokowanych na terenie całej gminy na bieżąco przekazuje informacje m.in. o jakości powietrza. Sensory mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.

Dane z czujników dostępne online poniżej