W Gogolinie będą czujniki jakości powietrza

Przedstawiciele 21 gmin członkowskich Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska – burmistrzowie, wójtowie oraz prezydent miasta Opole dyskutowali w Gogolinie na temat ochrony powietrza na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Spotkanie, które odbyło się w piątek 8 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie poprowadził dr Wojciech Rogala. W związku z procesem tworzenia Programu ochrony powietrza przez Marszałka Województwa Opolskiego przedstawione zostały założenia tego dokumentu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani również o nowych obowiązkach burmistrzów w zakresie stworzenia i utrzymania sytemu organizacyjnego dla realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Program, który będzie obowiązywał do 2025 roku przewiduje m.in. przeniesienie większości kosztów, związanych z ograniczeniem niskiej emisji na samorządy. Pierwszym krokiem samorządu Gminy Gogolin zmierzającym do poprawy jakości powietrza w ramach programu, będzie zakup czujników zanieczyszczenia powietrza. Jeszcze w tym roku, samorząd planuje zakup dwóch takich czujników. W nowym 2018 roku będzie ich minimum 6. Wyniki pomiarów nie będą miały charakteru referencyjnego, a jedynie edukacyjny i  informacyjny. Wgląd do nich będą mieli wszyscy mieszkańcy, poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Nadal będzie kontynuowany również program dofinansowania wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne. W trakcie wizyty w Gogolinie, samorządowcy zwiedzili też powstające Centrum Przesiadkowe w Gogolinie, po którym gości oprowadził Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, kierownik budowy Krzysztof Pawlaczek oraz Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji UM w Gogolinie Krzysztof Reinert.