Spotkanie z byłymi pracownikami

Emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 7 grudnia  uczestniczyli w dorocznym spotkaniu wigilijnym.

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył byłym pracownikom Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który wręczył również skromne pamiątkowe upominki w postaci kalendarzy na rok 2018 oraz gwiazd betlejemskich. W uroczystości uczestniczyła także Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Lubczyk oraz Naczelnik Wydziału  Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko, który przygotował specjalną prezentację dotyczącą m. in. realizowanych na terenie gminy nowych inwestycji, jak i planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć. Przy kawie i tradycyjnych, świątecznych wypiekach,  pracownicy wspominali dawne czasy oraz rozmawiali o bieżących sprawach, związanych z Gminą Gogolin, którymi są wciąż żywo zainteresowani.