W Gogolinie powiększają tereny zielone

Koniec roku to czas podsumowań i oceny podjętych działań, zwłaszcza tych prowadzonych przez samorząd gminy Gogolin. Rok 2017 był dla Gogolina czasem wielu dobrych decyzji, także tych zmierzających do zwiększenia na terenie miasta i gminy obszarów zielonych.

Na terenie gminy Gogolin tylko w samym roku 2017 nasadzonych zostało aż 1 581 egzemplarzy drzew, krzewów i bylin. W miejsce 24 wyciętych drzew, które nie rokowały na przeżycie i zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, zasadzono 110 dębów, klonów, jabłoni, grusz, leszczyn oraz innych gatunków drzew, a także 1 471 krzewów i bylin, takich jak kaliny, tuje, czy krzewy owocowe.

grafika_1.jpeg

Do powiększenia obszarów zielonych przyczyniła się przede wszystkim realizacja projektu pn. „Ogród Miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”. Początkowo, samorząd Gminy Gogolin planował nasadzenie 766 sztuk drzew oraz krzewów w Owocowym Ogrodzie Miejskim oraz Parku Miejskim przy ul. Ligonia. Jednak, dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie udało się nasadzić ich o 550 sztuk więcej. Tym samym w centrum miasta powstały nowe tereny zielone o powierzchni 7 687,50 m2, wraz z 1 316 egzemplarzami roślin.

Ponadto, w ramach zorganizowanej przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę akcji z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Gogolinowi, zasadzonych zostało 50 sztuk dębów na miejskich terenach publicznych, stanowiących własność Gminy Gogolin. 8 okazów nasadzono w Parku Miejskim przy ul. Ligonia, a 5 drzew zdobi skwer w Gogolinie – Karłubcu za budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Aż 26 dębów nasadzono przy zjeździe z autostrady A4 w okolicach przedsiębiorstwa „Instal – ka”, oddzielając tereny mieszkalne od ruchliwej drogi. 4 sztuki nasadzono w okolicach „Kapliczki na Bagnie”, a 7 drzew na trasie biegnącej do dawnego żwirowiska „Gold”. W wyborze lokalizacji czynnie uczestniczyli mieszkańcy miasta, którzy zgłaszając swoje propozycje, mieli realny wpływ na umiejscowienie dębów.

grafika_2.jpeg

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gogolina, a przede wszystkim głosy lokalnej społeczności, nie można było jednak w 2017 r. uniknąć usuwania drzew, które zagrażały życiu i zdrowiu. W przeważającej części, wycięte drzewa były chore i nie rokowały na przeżycie z uwagi na występujący posusz.

Cieszy również fakt, że podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina. Najwięcej, bo aż 25 hektarów zostanie przeznaczonych pod tereny zielone. Większość z nich dotyczy obszarów, które już obecnie rezerwowane są pod zalesienia i zadrzewienia. Ponadto Burmistrz Joachim Wojtala we współpracy z Nadleśnictwem w Strzelcach Opolskich oraz Zarządem LHOIST w Tarnowie Opolskim podjął działania w sprawie rewitalizacji alei kasztanowej w Kamieniu Śląskim. W miejsce chorych i zasiedlonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka drzew kasztanowych, już nasadzono nowy drzewostan. Bazując na drzewach miododajnych naszego gatunku rodzimego, zasadzonych zostało 60 sztuk lipy drobnolistnej. W kolejnych latach zostanie tam nasadzonych jeszcze kilkaset egzemplarzy tych drzew. Po zakończeniu tego procesu, zrekultywowana aleja wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą między Kamieniem Śląskim a Kamionkiem, będą stanowić ważny element przyrodniczy i turystyczny gmin. Można się więc spodziewać, że w najbliższych latach na terenie samego miasta, jak i w innych częściach gminy powstanie jeszcze więcej terenów zielonych.