Centrum Przesiadkowe z kolejnym dofinansowaniem!

Projekt pn. „Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych wraz ze Strefą biznesu w Gogolinie” złożony przez Gminę Gogolin został zakwalifikowany do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 1 488 789,79 zł.

Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych wraz ze strefą biznesu będzie znajdować się w budynku dworca kolejowego, czyli powstającego obecnie Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. W planie jest utworzenie tam siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej, a także pomieszczeń dla działalności seniorów i lokalnych stowarzyszeń oraz utworzenie tzw. Strefy biznesu.

Dzięki nowej siedzibie, Gminna Biblioteka Publiczna będzie mogła rozwinąć edukację kulturalną, jak i działalność społeczną prowadzoną we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie, w szczególności w zakresie profilaktyki, organizacji spotkań motywacyjnych, szkoleń dla osób bezrobotnych i różnorakich wydarzeń kulturalnych w tym międzypokoleniowych. W ramach projektu planuje się również udostępnić pomieszczenia dla działalności lokalnych stowarzyszeń oraz seniorów. Swoją siedzibę będzie miał tam gogoliński Klub Seniora oraz Związek Emerytów i Rencistów. Utworzona zostanie także Strefa biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości, którą stanowić będą atrakcyjne pomieszczenia biurowe pod klucz do wyposażenia w potrzebny sprzęt biurowy zgodnie z zapotrzebowaniem wynajmujących. Firmy lokujące się w Strefie biznesu będą mogły liczyć na preferencyjne stawki wynajmu powierzchni. O wynajem lokali będą mogły starać się osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzą już działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Ciekawą możliwością rozwoju "Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych.." jest perspektywa dalszych inicjatyw i projektów pilotażowych finansowanych ze środków UE w kolejnych latach, na rzecz rozwoju aktywnych postaw lokalnej społeczności. Dzięki koncentracji różnych usług społecznych, kulturalnych i gospodarczych w jednym miejscu, miejsce to może pełnić rolę centrum kreatywności w mieście.

Całkowity koszt projektu to 7 372 930,69 zł. Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień 2018 r.