Ambasador Kazachstanu w gminie Gogolin

Możliwości rozwijania współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy przedsiębiorstwami z Gminy Gogolin i Gminy Krapkowice a ich partnerami gospodarczymi w Kazachstanie były główną tematyką spotkania z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu.

Oficjalna wizyta Ambasadora Margułana Baimuchana na terenie gminy Gogolin, miała miejsce we wtorek 5 grudnia w siedzibie przedsiębiorstwa Chespa w Choruli. Ambasador zapoznał się z profilami działalności i możliwościami ekspansji na rynki wschodnie tej największej w naszym regionie firmy poligraficznej. Specjalną prezentację w tym zakresie przygotował Sebastian Motz, Dyrektor ds. eksportu firmy Chespa. Z kolei największe atuty gospodarcze i inwestycyjne sąsiadujących i ściśle współpracujących ze sobą gmin przedstawili Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Wiceburmistrz Krapkowic Andrzej Brzezina. Żywe zainteresowanie gościa z Kazachstanu wzbudziły przede wszystkim tematy związane z możliwością lokowania kazachskich inwestycji w regionie opolskim, jak też wymiana doświadczeń na niwie samorządu lokalnego.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele lokalnego krapkowicko-gogolińskiego biznesu, jak również kierownictwo Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Dyrektor Roland Wrzeciono oraz Kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Iwona Święch - Olender. Wizyta Ambasadora Republiki Kazachstanu w RP zorganizowana została przy znaczącym udziale p. Eugeniusza Brudkiewicza, Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Zarządu firmy Chespa Sp. z o.o. w Choruli.