Wyniki Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Znamy już wyniki I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, zorganizowanego przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę.

Poziom prac był naprawdę wysoki, a komisja konkursowa w składzie: Adam Zelent (przewodniczący), Arnold Joszko, Barbara Jaskólska i Mateusz Jastrzębski miała trudny orzech do zgryzienia. Po długiej naradzie, komisja przyznała następujące nagrody:

I miejsce ex aequo – Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie oraz Świetlica Młodzieżowa w Malni – nagroda: voucher o wartości 500 zł;

II miejsce – Dzielnica Gogolin – Karłubiec – nagroda: voucher o wartości 400 zł;

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim – nagroda: voucher o wartości 300 zł.

 

 

Komisja przyznała również 7 wyróżnień po 200 złotych każde. A otrzymują je:

·        Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie;

·        Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie, filia w Zakrzowie;

·        Świetlica Środowiskowa w Gogolinie;

·        Klub Seniora – Górażdże;

·        Świetlica Młodzieżowa w Choruli;

·        Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”;

·        Sołectwo Zakrzów.

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu, czyli: SPSP w Górażdżach, Świetlica Młodzieżowa w Kamionku, PSP nr 3 w Gogolinie, Sołectwo Kamień Śląski, PSP nr 2 w Gogolinie, Zespół Szkół w Gogolinie, Klub Seniora w Gogolinie, Klub Seniora – Obrowiec, Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach, Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu, Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie, Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie, Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku, Sołectwo Chorula, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Obrowcu, a także Sołectwo Obrowiec otrzymują nagrody po 100 zł każda.

 

 

Wszystkie szopki bożonarodzeniowe, wykonane przez uczestników konkursu będzie można podziwiać w dniach 9-10 grudnia podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego z Mikołajem, który odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.