Goście z Mazowsza

5 grudnia z wizytą do Gogolina przyjechało 25 burmistrzów, wójtów i sołtysów z województwa mazowieckiego. Trzydniowy wyjazd studyjny do Krainy Świętej Anny zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach nagrody za aktywny udział w procesie Odnowy Wsi.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie gości powitał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który opowiedział zarówno o gminie, jak również o uczestnictwie w Stowarzyszeniu Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Sieci Najciekawszych Wsi. W dzisiejszym programie znalazło się też zwiedzanie sołectwa Kamionek oraz najpiękniejszej wsi opolskiej – Kamienia Śląskiego, po których delegację oprowadza radny Zbigniew Kawa.