Pozytywna ocena Rady Społecznej GOZ

Stabilny wynik finansowy oraz kilkaset tysięcy pozyskanego dofinansowania – to wnioski Rady Społecznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie, która spotkała się 29 listopada, by podsumować tegoroczną działalność tej placówki w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie rozpoczął realizację projektu pn. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”. Wniosek został złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 693 000 zł. Na jego realizację w 2017 r. przeznaczono 98 000 zł, w 2018 r. zaplanowano kwotę 400 000 zł, a pozostała część środków zostanie wykorzystana w 2019 r. Całkowita wartość projektu to ponad 734 000 zł. W 2017 r. został również złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu” na zakup cyfrowego aparatu USG i RTG, Wniosek przeszedł ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do drugiego etapu. W związku z dotacją, w budżecie Gminy Gogolin zabezpieczono też kwotę 21 000 zł na zakup lampy zabiegowej oraz unitu okulistycznego. Ten ostatni, związany jest z uruchomieniem w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie od 1 grudnia poradni okulistycznej dla dzieci. To trzecia w województwie przychodnia, która będzie zajmować się diagnostyką i leczeniem wad wzroku u najmłodszych mieszkańców. W związku z tym, zwiększyła się również kadra okulistyczna w gogolińskim Gminnym Ośrodku Zdrowia z dwóch do czterech specjalistów.

Podczas środowego spotkania Rady Społecznej, na wniosek dyrektora GOZ  zaktualizowano również plan rzeczowo – finansowy, w którym uwzględniono dodatkowe przychody. Rada pozytywnie oceniła też wynik finansowy jednostki za XI miesięcy bieżącego roku.

Rada Społeczna.jpeg