Posiedzenie członków PSORW w woj. dolnośląskim

W dniach 26-27.11.2017 r. w Dobkowie w gminie Świerzawa (woj. dolnośląskie) odbyło się spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina Świerzawa przystąpiła do Porozumienia PSORW 10 września 2013 r. i odtąd aktywnie uczestniczy w działaniach Sieci.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, Józefa Kołcza do Dobkowa przyjechali wójtowie oraz burmistrzowie z 20 gmin członkowskich Stowarzyszenia z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Wśród gości obecny był Ryszard Wilczyński, ekspert PSORW, Justyna Duriasz-Bułhak – członek Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi oraz przedstawiciele firmy Locativo sp. z o.o.  Krakowa, którzy opracowują strategie marki i produktu SNW.
W zastępstwie Burmistrza Gogolina, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, w Posiedzeniu wziął udział Krzysztof Reinert, Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. Obecna była także pani Monika Buk, inspektor Urzędu Miejskiego odpowiedzialna na prace sekretariatu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Głównym tematem niedzielnego Posiedzenia Zarządu był stan opracowania strategii Sieci Najciekawszych Wsi oraz wypracowanie założeń do planu finansowego na 2018 r. Dodatkowo zaplanowano harmonogram działań na drodze do certyfikacji pierwszych wiosek w ramach SNW. Ustalono, iż opracowana zostanie księga identyfikacji wizualnej oraz jednolite tablice informacyjne. Ryszard Wilczyński przedstawił wzór formularza standardów marki SNW, który stanowi zgłoszenie danej wsi do certyfikacji.

 

 

Podczas Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego  przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Stowarzyszenia PSORW w bieżących roku. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia planu działań na 2018 r. oraz przyjęcia rocznego planu finansowego. Ustalono, iż składka roczna Stowarzyszenia będzie kształtowała się w 2018 r., podobnie jak w bieżącym roku, na poziomie 3.000 zł. Rozmawiano także nad organizacją II Festiwalu Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej, który zapoczątkowany został w 2016 r. w Kamieniu Śląskim. Ryszard Wilczyński podjął temat „Wyzwania i inspiracje 20-lecia Odnowy Wsi”, wskazując na to, iż fundamentem procesu Odnowy Wsi jest rozpoznanie i uzgodnienie wartości wsi.

Polska Siec Odnowy i Rozwoju Wsi w nadchodzącym 2018 r. będzie świętować swój piąty jubileusz istnienia. Obchody tego jubileuszu zaplanowano na miesiąc kwiecień 2018 r. w gminie Gniewino (woj. pomorskie).