Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego burmistrz Joachim Wojtala spotkał się (21.11.) z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

W spotkaniu uczestniczyła również Gizela Sapok - prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, Ewa Bury – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i członek tegoż stowarzyszenia, Iwona Cimek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Marta Wiora i Kamila Smieszek – prowadzące świetlice środowiskowe w Gogolinie i Obrowcu oraz emerytowani pracownicy OPS. Izabela Olczyk - kierownik OPS otwierając spotkanie, złożyła życzenia, odczytała również życzenia i gratulacje  które wpłynęły do OPS z okazji święta. Burmistrz J. Wojtala podziękował zebranym za całoroczną służbę na rzecz potrzebujących. „W imieniu samorządu gminy i mieszkańców dziękuję serdecznie za świadczenie niezbędnej pomocy, szczególnie tej pomocy, którą obejmujecie osoby samotne i rodziny” – podkreślił burmistrz. Okolicznościowe życzenia złożyła również dyrektor GOK, przedstawicielki stowarzyszenia „Okaż Serce Innym” oraz przedstawicielka pracowników OPS.